Manifesto Serbian

Manifesto Serbian

MEĐUNARODNI PEN MANIFEST O ŽENAMA

Prvo, osnivačko načelo povelje PEN-a je da književnost ne poznaje granice. Pritom je pojam granica upotrebljen u svom uobičajenom značenju, kao razdvojna linija između zemalja i nacija. Za mnoge žene u svetu i skoro za sve žene do relativno bliske prošlosti, prvu, poslednju i možda najmoćniju granicu pretstavljao je prag roditeljske, ili mužev-ljeve kuće u kojoj je živela. Da bi imale slobodu govora, kao i pravo da čitaju i pišu, ženama je bila neophodna i sloboda fizičkog, socijalonog i intelektualnog kretanja. Malo je društvenih poredaka u kojima se ne gleda popreko na ženu koja se ulicom šeta sama.

PEN izražava uverenje da nasilje nad ženama, bilo unutar kućnih zidova, ili na javnom mestu, pretstavlja opasan oblik cenzure. Širom zemljine kugle kultura, religija i tradicija stavljaju se kao vrednosti iznad ljudskih prava i u njima se nalaze razlozi za podsticanje i odbranu nepravde prema ženama i devojčicama.

PEN izražava uverenje da je akt ućutkivanja ljudskog bića, u stvari akt poricanja njegovog postojanja. To je jedna vrsta smrti. Čovečanstvo trpi velike gubitke gušenjem slobodnog izraza ženske kreativnosti i znanja.

PEN USVAJA SLEDEĆA MEDJUNARODNO PRIZNATA NAČELA:

  1. NE NASILJU: Kraj nasilju nad ženama i ženskom decom u svim njegovim pojavama, od fizičkog i legalnog, preko verbalnog i psihičkog do digitalnog nasilja. Razvijati i podržavati uslove u kojima žene i devojčice mogu slobodno da se izraze i nastojati da se svako narušavanje rodne jednakosti podvrgne ozbiljnoj istrazi,a krivac kazni, uz obezbe-djenu nadoknadu za žrtvu.
  2. BEZBEDNOST: Zaštiti žene u književnosti i novinarstvu i boriti se protiv nekažnja-vanja napada i maltretiranja žena književnica i novinarki neposredno, javno i na društve-nim mrežama.
  3. OBRAZOVANJE: Eliminisati rodnu nejednakost na svim obrazovnim nivoima. Obez- bedjenjem pristupa kvalitetnom obrazovanju za sve žene i devojčice stvoriti trajne uslove da žena koristi svoje pravo na pismenost.
  4. JEDNAKOST: Garantovati ženama jednakost sa muškarscima pred zakonom. Osuditi diskriminaciju žena u bilo kom obliku. Preduzeti neophodne korake da se diskriminacija iskoreni i da se razvojem i unapredjenjem ženskog pisma postigne puna jednakost medju ljudima.
  5. PRISTUP: Osigurati ženama jednak pristup širokom krugu prava, od civilnih, političkih, ekonomskih do socijalnih i kulturnih, što im omogućava slobodno učešće i javno prepoznavanje u medijima i čitavom spektru književnih formi. Usto ženama i devojčicama treba garantovati pristup svim medijima, što je osnovni činilac slobode izražavanja.
  6. PARITET: Utemeljiti jednak ekonomski tretman žena pisaca i zahtevati da zaposlene književnice i novinarke budu plaćene bez ikakve rodne diksriminacije.

Medjunarodni PEN, Predsednica Dženifer Klement, Generalna Sekretarka, Potpredsednice i Potpredsednici, Članice i Članovi Uprave.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *